Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Domeniul de studii: Educaţie fizică şi sport
Locația: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086, România
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Programul de studiu are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul

Recuperarii medicale, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediile profesionale în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Programul de studiu este structurat pe 4 semestre având un număr de 60 de credite pe an respectiv 120 de credite pe toată durata desfăşurării programului. Numărul de ore alocat în fiecare semestru este de 14 ore. În cadrul programului sunt studiate o diversitate de patologii din segmentul orto-traumatologic, cardio-vascular, deficienţe fizice, reumatologie, neurologie, pediatrie, patologii caracteristice vârstei a III-a şi o serie de metode kinetice, de relaxare şi comunicare specifice domeniului.

Competențe

 1. Cunoştinţe de specialitate – cerinţe privind:
  1. acumularea unei cantităţi substanţiale de cunoştinţe noi;
  2. identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi in doemniul kinetoprofilaxiei;
  3. compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de creştere a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei.
 2. Abilităţi cognitive specifice – cerinţe privind:
  1. explicarea, interpretarea si analiza critica a dimensiunilor teoretice specifice kinetoprofilaxiei si recuperarii fizice
  2. evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări;
  3. formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora;
  4. aplicarea creativă a metodelor de cercetare;
  5. capacitatea de a evalua probleme complexe şi de a comunica în mod asertiv rezultatele investigaţiilor proprii;
  6. conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului kinetoprofilaxiei

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Evaluare în kinetoterapie (1 sem)
 • Mijloace şi obiective în kinetoterapie (1 sem)
 • Metodologia cercetării(1 sem)
 • Tehnici şi metode de relaxare (1 sem)
 • Tehnici şi medode de comunicare în kinetoterapie (1 sem)
 • Kinetoterapia în europa (1 sem)
 • Kinetoprofilaxie orto-traumatologică (1 sem)
 • Kinetoprofilaxie afecţiunilor cardio-vasculare (1 sem)
 • Kinetoprofilaxie vârstei a treia (1 sem)
 • Nutriţia pentru vârsta a treia (1 sem)
 • Hidro-termo-electro-terapie(1 sem)
 • Terapia deficienţelor fizice(1 sem)
 • Studii de cercetare în kinetoprofilaxie (comasat 56 ore- 4 săptămâni) (1 sem)

Anul 2

 • Recuperarea kinetică în reumatologie (1 sem)
 • Terapie ocupaţionala (1 sem)
 • Recuperarea kinetică în pediatrie (1 sem)
 • Recuperarea kinetică în neurologie (1 sem)
 • Management in kinetoterapie (1 sem)
 • Recuperarea kinetică a sportivilor (1 sem)
 • Elemente de psiho- kinetoterapie (1 sem)
 • Studii de cercetare în recuperare kinetică (comasat 56 ore- 4 săptămâni) (1 sem)
 • Elaborarea lucrării de disertaţie (1 sem)
 • Sănătate organizațională (1 sem)