Istorie

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Istorie
Locația: Arad
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Programul de licenţă cu specializarea Istorie este unul de tradiţie, cu peste 20 de ani vechime, fiind înscris în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport.

Printre obiectivele principale ale specialiştilor în istorie se numără: regăsirea informaţiei despre trecutul istoric; stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor; prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate; utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie).

În aceste domeniu, este esenţială utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.), cât şi producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie.

Ocupaţii posibile

Ocupaţiile posibile conform COR pentru specializarea istorie sunt: profesor în învăţământul gimnazial – 232201; secretar institut, facultate – 235901; referent relaţii externe – 241913; documentarist – 243203; lector carte – 243205; istoric – 244302; istoriograf – 244303; lector presă / editură – 245110; tehnoredactor – 245121; ziarist – 245123; redactor rubrică – 245128; referent de specialitate administraţia publică – 247004; asistent de cercetare în istorie – 258304;

Competenţe

  • Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor.
  • Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate.
  • Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.).
  • Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie
  • Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue
  • Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.
  • Preocuparea pentru asigurarea unui caracter interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională şi deopotrivă spre crearea unei culturi a calităţii;