Cursuri postuniversitare

  • Managementul comunicării în sectorul public – Arad
  • Valorificarea patrimoniului istoric local – Arad
  • Comunicare și management educațional (în curs de autorizare) – Arad
  • Strategii educaționale pentru elevul cu cerințe educaționale speciale (în curs de autorizare) – Arad