Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Locația: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086, România
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se înscrie în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-umane, Educaţie Fizică şi Sport, corespunzând dinamicii reformei din acest domeniu, izvorâtă din preocupările întregii societăţi româneşti de a se integra în structurile instituţiilor europene şi euro-atlantice.

Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea de specialişti capabili să perceapă în complexitatea sa fenomenul european, care defineşte un anumit mod de a gândi, acţiona şi exista pe coordonatele globalizării şi mondializării. Încadrarea în criteriile de performanţă europene se constituie într-o preocupare generală a societăţii româneşti, din acest motiv, pregătirea de specialişti a devenit o stringentă necesitate.

Specializarea are ca scop dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor pluridisciplinare asigurate prin colaborarea cu alte departamente ale Universităţii.

Cunoştinţele dobândite la nivelul programului de studiu sunt necesare viitorilor specialişti în elaborarea şi implementarea strategiilor menite să accelereze procesele politice, economice şi sociale în vederea integrării depline a României în UE; a lucra în instituţiile şi organizaţiile europene la nivel naţional şi internaţional, în ONG-uri, la nivelul exigenţelor şi standardelor europene.

Ocupaţii posibile

Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă, precum: Comentator publicist – 264201; Consilier afaceri europene – 242214; Editorialist – 264207; Politolog – 263304; Referent relaţii externe – 242215; Consilier parlamentar european, Consultant proiecte europene, Consilier relaţii transnaţionale, Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.

Competenţe

 • Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene şi internaţionale;
 • Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale;
 • Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene;
 • Proiectarea de strategii în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene;
 • Asigurarea de asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse;
 • Asigurarea asistenţei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene şi internaţionale.

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Introducere în studiul relaţiilor internaţionale (1 sem)
 • Introducere în studii europene (1 sem)
 • Introducere în ştiinţele politice (1 sem)
 • Filozofia unificării europene (1 sem)
 • Istorie politică modernă şi contemporană (1 sem)
 • Regimuri politice comparate postbelice (1 sem)
 • Politici comparate (teorii şi metode) (1 sem)
 • Economie mondială (1 sem)
 • Drept internaţional (1 sem)
 • Concepte şi metodologii în ştiinţe sociale şi politice (1 sem)
 • Sociologie generală (1 sem)
 • Limbi moderne (engleză/Franceză) (2 sem)
 • Educaţie fizică (2 sem)

Anul 2

 • Istoria relaţiilor internaţionale (1 sem)
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale (1 sem)
 • Sociologia relaţiilor internaţionale (1 sem)
 • Studii de securitate (1 sem)
 • Introducere în geopolitică (1 sem)
 • Politică externă şi diplomaţie (1 sem)
 • Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale (1 sem)
 • Istoria integrării europene (1 sem)
 • Guvernanţa uniunii europene (1 sem)
 • Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale (1 sem)
 • Fundamentele modernităţii europene (1 sem)
 • Aplicaţii informatice în ştiinţele sociale şi politice
 • Limbi moderne aplicate in sfera publica (engleză/Franceză) (2 sem)
 • Educaţie fizică (2 sem)
 • Practică de specialitate (1 sem)

Anul 3

 • Războiul rece. Cultură şi politici strategice (1 sem)
 • Analiza conflictelor internaţionale
 • Politici comune ale uniunii europene (1 sem)
 • Procesul decizional în uniunea europeană (1 sem)
 • Programe şi proiecte internaţionale şi europene (1 sem)
 • Guvernanţă multi-nivel în UE(1 sem)
 • Teorii ale integrării europene (1 sem)
 • Globalism şi globalizare (1 sem)
 • Instituţii şi organizaţii internaţionale (1 sem)
 • Teorii ale integrării europene (1 sem)
 • Ideologii politice în epoca contemporană (1 sem)
 • Teorii ale democraţiei (1 sem)
 • Limbi moderne aplicate in sfera publica (engleză/Franceză) (2 sem)
 • Practică de specialitate în vederea elaborării lucrării de licenţă (1 sem)