Psihologie

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Psihologie
Locația: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086, România
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Misiunea programului de studiu –  Psihologie  – este de a urmări şi de a  realiza excelenţa în cercetarea psihologică, în educaţia profesională, în formarea continuă şi în formarea absolvenţilor, în serviciile psihologice publice şi private de evaluare şi diagnoză, intervenţie psihoterapeutică, investigaţie ştiinţifică şi educaţie.

Ocupaţii posibile:

 • Psiholog;
 • Psiholog şcolar;
 • Profesor în învăţământul preuniversitar;
 • Analist piaţa muncii;
 • Asistent de cercetare în psihologie;
 • Cercetător în psihologie;
 • Consilier forţă de muncă şi şomaj;
 • Consilier orientare privind cariera;
 • Expert centre de perfecţionare;
 • Expert poligraf;
 • Evaluator de competenţe profesionale;
 • Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Psihopedagog.

Competențe

 • Operarea cu concepte fundamentale domeniului psihologiei;
 • Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie;
 • Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie ;
 • Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei;
 • Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice;
 • Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei.

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Fundamentele psihologiei (1 sem)
 • Neuropsihologie (1 sem)
 • Psihologia vârstelor (1 sem)
 • Genetica comportamentului uman (1 sem)
 • Analiza superioară a datelor (1 sem)
 • Logică (1 sem)
 • Psihologie interculturală (1 sem)
 • Etică aplicată în psihologie (1 sem)
 • Psihologie experimentală şi analiza datelor (1 sem)
 • Psihologia religiei (1 sem)
 • Sociologie (1 sem)
 • Psihologie evoluţionistă (1 sem)
 • Antropologie culturală (1 sem)
 • Educaţie fizică (2 sem)

Anul 2

 • Psihologie experimentală şi analiza datelor (1 sem)
 • Psihologia personalităţii (1 sem)
 • Testare psihologică (1 sem)
 • Psihologie cognitivă (1 sem)
 • Practică de specialitate (1 sem)
 • Psihologia creativităţii (1 sem)
 • Neuroştiinţe cognitive şi clinice
 • Psihiatrie (1 sem)
 • Istoria psihologiei (1 sem)
 • Psihopatologie (1 sem)
 • Psihologia educaţie I(1 sem)
 • Psihologie politică (1 sem)
 • Profile atipice de dezvoltare (1 sem)
 • Etnopsihologie (1 sem)
 • Neurobiologie (1 sem)

Anul 3

 • Bazele teoretice ale evaluării psihologice (1 sem)
 • Psihologie organizaţională şi managerială (1 sem)
 • Psihoterapii (1 sem)
 • Psihologie socială (1 sem)
 • Practică de specialitate (1 sem)
 • Psihologie militară (1 sem)
 • Psihopedagogia deficienţilor mintali (1 sem)
 • Psihologia familiei (1 sem)
 • Psihologia jocului (1 sem)
 • Psihologia muncii (1 sem)
 • Consiliere educaţională şi a carierei (1 sem)
 • Psihologie judiciară (1 sem)
 • Defectologie şi logopedie (1 sem)
 • Biopsihologie (1 sem)