Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Ştiinţe ale educaţiei
Locația: Arad, Satu Mare, Baia Mare
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Misiunea programului de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar– este profesionalizarea in domeniul ştiinţelor educaţiei prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea continuă, oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului preuniversitar şi universitar. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la: formarea de specialişti în domeniul educaţiei, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii; perfecţionarea procesului instructiv – educativ în acord cu cele mai noi şi mai performante achiziţii ale cunoaşterii ştiinţifice din domeniile specializării şi  ştiinţelor educaţiei; realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul profesional; extinderea sistemului conceptual fundamental din management si aplicarea lui la specificul managementului şcolar pentru realizarea unei viziuni holistice si flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat; profesionalizarea managerilor şcolari capabili sa proiecteze, organizeze, să conducă şi să evalueze instituţiile şcolare.

Ocupaţii posibile

 • Profesor în învăţământul primar;
 • Profesor în învăţământul preşcolar;
 • Consilier în învăţământ;
 • Expert învăţământ;
 • Consilier şcolar;
 • Referent de specialitate învăţământ;
 • Mentor.

Competențe

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire;
 • Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ în învăţământul preşcolar şi primar ;
 • Evaluarea proceselor de învăţare,a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii mici;
 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de grupuri educaţionale;
 • Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Fundamentele pedagogiei (1 sem)
 • Fundamentele psihologiei (1 sem)
 • Psihologia personalităţii (1 sem)
 • Psihologia dezvoltării (1 sem)
 • Teoria şi metodologia curriculumului (1 sem)
 • Psihologia educaţiei (1 sem)
 • Literatură română (1 sem)
 • Literatură pentru copii (1 sem)
 • Matematică (1 sem)
 • Practică pedagogică – învăţământ preşcolar (1 sem)
 • Practică pedagogică- învăţământ primar (1 sem)
 • Educaţie interculturală (1 sem)
 • Alternative educaţionale (1 sem)
 • Sociologia educaţiei (1 sem)
 • Psihosociologia familiei (1 sem)
 • Educaţie fizică (2 sem)
 • Limbă straină (2 sem)

Anul 2

 • Teoria şi metodologia instruirii (1 semestru)
 • Metodologia cercetării pedagogice (1 semestru)
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (1 semestru)
 • Teoria şi metodologia evaluării (1 semestru)
 • Didactica domeniului limbă şi comunicare (1 semestru)
 • Matematică (1 semestru)
 • Management educaţional (1 semestru)
 • Practică pedagogică – învăţământ preşcolar (1 semestru)
 • Managementul clasei /grupei (1 semestru)
 • Instruire asistată de calculator (1 semestru)
 • Psihopedagogia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (1 semestru)
 • Limba română (1 semestru)
 • Didactica activităţilor matematice (1 semestru)
 • Istoria pedagogiei (1 semestru)
 • Pedagogia comunicării (1 semestru)
 • Consiliere şi orientare şcolară (1 semestru)
 • Didactica activităţilor extracurriculare(1 semestru)
 • Limbă straină (2 semestre)
 • Educaţie fizică (2 semestre)

Anul 3

 • Fundamentele psihopedagogiei speciale (1 sem)
 • Psihopedagogia jocului (1 sem)
 • Istorie şi didactica predării istoriei (1 sem)
 • Educaţie muzicală şi didactica educaţiei muzicale (1 sem)
 • Didactica domeniului ştiinţe (învăţământ preşcolar) (1 sem)
 • Educaţie timpurie (1 sem)
 • Practică pedagogică – învăţământ preşcolar(1 sem)
 • Practică pedagogică- învăţământ primar (1 sem)
 • Didactica limbii şi literaturii române (1 sem)
 • Didactica predării aritmeticii (1 sem)
 • Geografie şi didactica predării geografiei (1 sem)
 • Didactica domeniului om şi societate (învăţământ preşcolar şi primar) (1 sem)
 • Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (învăţământ preşcolar şi primar) (1 sem)
 • Educaţie plastică şi didactica educaţiei plastice (învăţământ preşcolar şi primar)(1 sem)
 • Didactica educaţiei tehnologice (1 sem)
 • Pedagogie comparată (1 sem)
 • Istoria culturii şi civilizaţiei (1 sem)
 • Etică şi deontologie pedagogică (1 sem)
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă (1 sem)