Istorie

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Istorie
Locația: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086, România
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Programul de licenţă cu specializarea Istorie este unul de tradiţie, cu peste 20 de ani vechime, fiind înscris în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport.

Printre obiectivele principale ale specialiştilor în istorie se numără: regăsirea informaţiei despre trecutul istoric; stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor; prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate; utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie).

În aceste domeniu, este esenţială utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.), cât şi producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie.

Ocupaţii posibile

Ocupaţiile posibile conform COR pentru specializarea istorie sunt: profesor în învăţământul gimnazial – 232201; secretar institut, facultate – 235901; referent relaţii externe – 241913; documentarist – 243203; lector carte – 243205; istoric – 244302; istoriograf – 244303; lector presă / editură – 245110; tehnoredactor – 245121; ziarist – 245123; redactor rubrică – 245128; referent de specialitate administraţia publică – 247004; asistent de cercetare în istorie – 258304;

Competenţe

 • Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor.
 • Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate.
 • Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.).
 • Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie
 • Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue
 • Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.
 • Preocuparea pentru asigurarea unui caracter interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională şi deopotrivă spre crearea unei culturi a calităţii;

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Introducere în arheologie (1 sem)
 • Istoria mentalităţilor (1 sem)
 • Monumente istorice şi de artă (1 sem)
 • Introducere în istoria veche a românilor (1 sem)
 • Introducere în istoria veche universală (1 sem)
 • Curs special: istoria transilvaniei (1 sem)
 • Muzeografie / epigrafie latină (1 sem)
 • Arhivistică generală (1 sem)
 • Istoriografie generală (1 sem)
 • Noţiuni de preistorie (1 sem)
 • Curs special: istoria transilvaniei (1 sem)
 • Arheologie biblică / istoria religiilor antice (1 sem)
 • Limbi moderne (2 sem)
 • Educaţie fizică (2 sem)

Anul 2

 • Introducere în istoria medie a României (1 sem)
 • Introducere în istoria medie universală (1 sem)
 • Ştiinţe speciale ale istoriei (1 sem)
 • Introducere în istoria creştinismului (1 sem)
 • Introducere în istoria modernă a românilor (1 sem)
 • Introducere în istoria modernă universală (1 sem)
 • Istoria bizanţului (1 sem)
 • Formarea naţiunilor / istoria central şi sud-est europeană (epoca modernă) (1 sem)
 • Istoria şi teoria artei (1 sem)
 • Istoria minorităţilor (1 sem)
 • Istoria romei şi a imperiului roman (1 sem)
 • Demografie istorică / istoria central şi sud-est europeană (epoca medievală) (1 sem)
 • Cultura si civilizatie europeana (1 sem)
 • Practica profesionala in institutii de profil (1 sem)
 • Analiză critică a surselor (1 sem)
 • Educaţie fizică (2 sem)

Anul 3

 • Introducere în istoria contemporană a românilor (1 semestru)
 • Introducere în istoria contemporană universală (1 semestru)
 • Relaţii internaţionale în secolele xviii-xx. (1 semestru)
 • Integrare euro-atlantică (1 semestru)
 • Istoriografie generală şi românească (1 semestru)
 • Istoria holocaustului /geografie istorică (1 semestru)
 • Antropologie culturală (1 semestru)
 • Istoria doctrinelor politice /democraţie (1 semestru)
 • Curs special (istorie veche) (1 semestru)
 • Istoria holocaustului / Geografie istorică (1 semestru)
 • Practica profesionala in institutii de profil (1 semestru)
 • Istorie economică (1 semestru)
 • Curs special (istorie medie) (1 semestru)
 • Curs special (istorie modernă) (1 semestru)
 • Curs special (istorie Contemporană) (1 semestru)
 • Practică de specialitate în vederea elaborării lucrării de licenţă (1 semestru)