Educaţie fizică şi sportivă

Nivelul de studii: Licenţă
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Educaţie fizică şi sport
Locația: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086, România
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Programul de studiu are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul.

Educaţiei fizice şi sportive, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediile profesionale în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Misiunea preponderentă este  didactico-profesională, instructiv-formativă, sportivă dar în acelaşi timp şi de cercetare ştiinţifică.

Programul îşi propune să formeze resursa umane înalt calificată în domeniul educaţiei fizice şi sportului, absolvenţii având opţiuni multiple de muncă ca:

 • profesori de educaţie fizică,
 • organizator, animator al activităţilor turistice şi sportul pentru toţi
 • profesori specialişti în domeniul sportiv în şcolile speciale,
 • ghid montan
 • salvamar

De asemenea, ne propunem să facilităm însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să le permită membrilor comunităţii universitare o autoinstruire continuă, să-şi dezvolte şi să-şi diversifice continuu preocupările consacrate compatibilizării procesului de învăţământ specific educaţiei fizice şi sportului  cu cel din ţările avansate.

Planul de învăţământ al specilializării Educaţie Fizică şi Sportivă a fost elaborat în conformitate cu standardele şi normativele ARACIS, prevăzute pentru domeniul Educaţie fizică şi sport. Materiile de studiu prevăzute în planul de învăţământ al specializări se încadrează în categoria disciplinelor fundamentale, de specialitate şi complementare, precum şi în categoria disciplinelor obligatorii (impuse), opţionale (la libera opţiune a studenţilor) şi facultative,  în conformitate cu domeniile de competenţă ale cadrelor didactice care predau la specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă.

Competenţe generale

 1. Cunoaşterea componentelor procesului instructiv-educativ în educaţie fizică.
 2. Dobândirea de cunostinţe practico- metodice de specialitate şi a capacităţii de a le aplica în practică.
 3. Capacitatea de a aduce modificări conţinuturilor în raport cu noutăţile apărute în diferitele discipline/ramuri/probe sportive şi în domeniile de graniţă.
 4. Capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i stimula pentru activitatea de educaţie fizică.
 5. Capacitatea de a pregăti elevii pentru a fi apţi să practice independent exerciţiul fizic, de a se autorganiza şi autoconduce.
 6. Capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabilii responsabilităţi în cadrul grupului.
 7. Capacitatea de a organiza, coordona, îndruma şi de a lua decizii în funcţie de situaţiile existente.

Competenţe de specialitate

(Lista disciplinelor/durata 1 sau 2 semestre)

 1. Capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activitatea instructiv-educativă conform programelor şcolare în vigoare (programele pentru clasele I-IX )
 2. Capacitatea de a proiecta si conduce pregatirea echipelor sportive scolare.
 3. Capacitatea de a evalua obiectiv, pe baza unor criterii de evaluare bine stabilite.
 4. Capacitatea de a organiza tabere şcolare (munte, mare).
 5. Capacitatea de a organiza excursii şcolare (ghid montan).
 6. Capacitatea de a organiza serbări şcolare.
 7. Capacitatea de a organiza competiţii sportive şcolare.
 8. Capacitatea de a preveni si salva de la înec (salvamar).

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Psihopedagogie (1 sem)
 • Teoria şi metodica EFS (1 sem)
 • Bazele generale ale atletismului (1 sem)
 • Gimnastica de bază (1 sem)
 • Anatomie funcţională şi biomecanica (1 sem)
 • Aplicaţii practice discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire) (1 sem)
 • Limba străină – engleză(2 sem)
 • Istoria educaţiei fizice (1 sem)
 • Cultura şi civilizaţie (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive baschet (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive fotbal (1 sem)
 • Teoria şi practica atletismului (1 sem)
 • Teoria şi practica în gimnastică ritmică (1 sem)
 • Educaţie pentru sanatate şi prim ajutor (1 sem)
 • Stagiu de practica in activitati de turism (1 sem)
 • Etica si deontologie in EFS (1 sem)
 • Antrenament si competitie in sport adaptat (1 sem)

Anul 2

 • Kinesiologie (1 sem)
 • Teoria si practica in sporturi de iarna (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive handbal(1 sem)
 • Fiziologie (1 sem)
 • Teoria şi practica în sporturi de apa – înot (1 sem)
 • Metodica predării atletismului în şcoală (1 sem)
 • Metodica predării gimnasticii în şcoală (1 sem)
 • Utilizare soft/uri specializare în EFS (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive volei (1 sem)
 • Aplicaţii practice discipline sportive de apă (1 sem)
 • Metodica predării baschetului în şcoală (1 sem)
 • Metodica predării fotbalului în şcoală (1 sem)
 • Practica şi metodica act. Pe grupe de vârstă(1 sem)
 • Teoria si practica in alte ramuri sportive culturism (1 sem)
 • Stagiu de practica in Baze de agrement
 • Volei pe plaja (1 sem)
 • Volei pe plaja (1 sem)

Anul 3

 • Evaluare motrică şi somato- funcţională (1 sem)
 • Teoria şi metodica in sporturile de combat- judo (1 sem)
 • Teoria şi met. In sporturile de combat – arte martiale (1 sem)
 • Metodica predării handbal în şcoală (1 sem)
 • Metodica predării volei în şcoală (1 sem)
 • Stagiu de practică în unităţi de învăţământ (1 sem)
 • Metode de cercetare (1 sem)
 • Gimnastica acrobatică (1 sem)
 • Teoria şi practica în sporturi de expresie- dans folcloric (1 sem)
 • Teoria şi practica în tenis de masă (1 sem)
 • Comunicare in efs (1 sem)
 • Activităţi motrice adaptate (1 sem)
 • Activitatii motrice de timp liber (1 sem)
 • Gimnastică aerobică (1 sem)
 • Tehnici de masaj (1 sem)
 • Stagiu de practică pentru elaborarea lucrării de licenţă (1 sem)