Comunicare şi relaţii publice

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Ştiinţele Comunicării
Locația: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086, România
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Programul de licenţă, Comunicare şi relaţii publice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport, are ca obiectiv principal formarea viitorilor experţi în ştiinţele comunicării.

Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea de specialişti în comunicare ţi relaţii publice, capabili să perceapă complexitatea societăţii în care trăim, aflată în era globalizării şi a mondializării.

Asimilarea conceptelor fundamentale din cadrul ştiinţelor comunicării are o mare relevanţă în ceea ce priveşte profesionalizarea activităţii viitorilor specialişti în acest domeniu dar şi înţelegerea profundă a principiilor ştiinţifice ce stau la baza acestora.

Un alt obiectiv esenţial al acestui program de studiu, este reprezentat de racordarea la actualitate (pe baza standardelor specifice) a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin formarea unui comportament profesionist al viitorilor specialişti din domeniul comunicării şi relaţiilor publice.

Ocupaţii posibile

Absolvenţii vor dobândi calificarea necesară privind ocuparea unor locuri de muncă, precum cele de: asistent director/responsabil de funcţiune, studii superioare,- 243217; brand manager – 243207; evaluator de competenţe profesionale – 242405; formator – 242401; mediator – 243202; organizator protocol – 243208; organizator târguri şi expoziţii – 243210; organizator/ conceptor/ consultant formare – 242403; prezentator expoziţii – 243211; profesor în învăţământul gimnazial – 233002; purtător de cuvânt – 243206; Specialist în relaţii publice -243201; tehnoredactor (studii superioare) –      264218;

Competenţe

 • Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
 • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
 • Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice
 • Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice
 • Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare
 • Rezolvarea în mod realist -cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Introducere în ştiinţele comunicării (1 sem)
 • Introducere în relaţii publice (1 sem)
 • Introducere în sistemul mass-media (1 sem)
 • Introducere în sociologie
 • Aplicaţii informatice în relaţii publice (1 sem)
 • Introducere în publicitate (1 sem)
 • Dreptul comunicării (1 sem)
 • Campanii de relaţii publice (1 sem)
 • Tehnici de redactare (1 sem)
 • Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) în relaţii publice (2 sem)
 • Educație fizică (2 sem)
 • Introducere în ştiinţe politice (1 sem
 • Comunicare interpersonală (1 sem)

Anul 2

 • Introducere în teoria organizaţiilor (1 sem)
 • Relaţii publice sectoriale (1 sem)
 • Redactarea materialelor de relaţii publice I (1 sem)
 • Multimedia (1 sem)
 • Managementul relaţiilor publice (1 sem)
 • Relaţii publice în sectorul ong-urilor (1 sem)
 • Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării (1 sem)
 • PR şi comunicare în sectorul public (1 sem)
 • Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul calculatorului (1 sem)
 • Redactarea materialelor de relaţii publice II (1 sem)
 • Comunicare mediatică (1 sem)
 • Practică profesională în instituţii de profil (1 sem)
 • Educație fizică (2 sem)

Anul 3

 • Comunicarea cu presa
 • Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio-video (1 sem)
 • Tehnici de colectare a informaţiilor (1 sem)
 • Comunicare internă (1 sem)
 • Creare de imagine în relaţii publice (1 sem)
 • Etica şi deontologia profesională (1 sem)
 • Instituţia purtătorului de cuvânt (1 sem)
 • Comportamentul consumatorului (1 sem)
 • Relaţii publice în domeniul turismului (1 sem)
 • Cultură şi comunicare (1 sem)
 • Practică în vederea elaborării lucrării de licenţă (1 sem)
 • Stategii de comunicare on-line (1 sem)
 • Publicitate on-line (1 sem