Asistenţă socială

Nivelul de studii: Licenţă
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Asistență socială
Locația: Str. Mihai Eminescu, nr. 15, Arad, 310086, România
Limba de predare: ROMÂNĂ

 

Asistenţa socială este un program de studii, încadrat în domeniul Sociologie. Misiunea programului de studii  Asistenţă socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare, care să posede competenţele necesare dezvoltării serviciilor sociale comunitare, îmbunătăţirii calităţii vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale. Misiunea asumată de programul de studii corespunde formării deprinderilor şi aptitudinilor avansate ale asistenţilor sociali comunitari, în concordanţă cu cerinţele şi normativele legislaţiei Uniunii Europene dar şi cu exigenţele pieţei forţei de muncă din România şi spaţiul european. Formarea de profesionişti în acest domeniu, precum şi de manageri de proiect în sfera asistenţei sociale reprezintă o prioritate a acestei specializări. Profesia de asistent social are un pronunţat caracter aplicativ multidisciplinar, cu o orientare înalt umanistă, care în ultimele decenii s-a dezvoltat  extrem de rapid, în contextul extinderii serviciilor publice şi sociale. Realizarea unei protecţii sociale eficiente presupune formarea unor specialişti pe probleme nevralgice ale individului şi colectivităţii.

Ocupaţii posibile:

 • Asistent social nivel superior;
 • Asistent de cercetare în asistenţa socială;
 • Consilier de probaţiune;
 • Asistent social cu competenţă în sănătatea mintală;
 • Consilier forţă de muncă şi şomaj;
 • Consilier şcolar;
 • Consilier în domeniul adicţiilor.

Competențe

 • Identificare, culegere de informaţii, documentare, evaluare şi înregistrare a informaţiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale, de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal;
 • Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor şi politicilor de asistenţă socială pentru diferite grupuri vulnerabile;
 • Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială;
 • Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială;
 • Consiliere şi alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.);
 • Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alţi actori sociali implicaţi.

Structura programului de studiu

Anul 1

 • Introducere în psihologie (1 semestru)
 • Introducere în sociologie (1 semestru)
 • Psihologie socială aplicată (1 semestru)
 • Informatică, statistică socială şi analiza datelor (1 semestru)
 • Practică (1 semestru)
 • Drepturile omului şi discriminarea (1 semestru)
 • Parteneriat public- privat, ong în asistenţa socială (1 semestru)
 • Deontologia profesiei de asistent social (1 semestru)
 • Sistemul de asistenţă socială (1 semestru)
 • Drept în asistenţa socială (1 semestru)
 • Asistenţa socială a refugiaţior (1 semestru)
 • Principii şi standarde privind protecţia victimelor (1 semestru)
 • Oportunităţi egale (1 semestru)
 • Educaţie fizică (2 semestre)
 • Limbă straină (2 semestre)

Anul 2

 • Teorii şi metode în asistenţa socială (1 sem)
 • Psihopatologie şi psihoterapie (1 sem)
 • Asistenţa socială a familiei şi copilului (1 sem)
 • Tehnici de intervenţie în asistenţa socială (1 sem)
 • Politici pentru persoanele vârstnice (1 sem)
 • Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi (1 sem)
 • Antropologie (1 sem)
 • Sociologia devianţei (1 sem)
 • Practică (1 sem)
 • Limbajul mimico-gestual (1 sem)
 • Politici sociale (1 sem)
 • Dezvoltare umană (1 sem)
 • Demografie şi planificare familială (1 sem)
 • Pedagogie socială (1 sem)
 • Management şi evaluarea programelor de asistenţă socială (1 sem)
 • Practică de specialitate (1 sem)
 • Strategii antisărăcie (1 sem)
 • Managementul de caz (1 sem)

Anul 3

 • Dezvoltare comunitară (1 sem)
 • Consiliere în asistenţa socială (1 sem)
 • Politici de incluziune socială (1 sem)
 • Psihosociologia organizaţiilor (1 sem)
 • Tehnici de comunicare în asistenţa socială (1 sem)
 • Practică de specialitate (1 sem)
 • Politica ocupării forţei de muncă (1 sem)
 • Introducere în economie (1 sem)
 • Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane
 • Protecţie şi securitate socială (1 sem)
 • Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale (1 sem)
 • Elaborare de proiect (1 sem)
 • Introducere în probaţiune (1 sem)
 • Asistenţa persoanelor cu boli cronice şi HIV/SIDA(1 sem)
 • Istoria asistenţei sociale (1 sem)