Cultură organizațională

Cultura organizațională a Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport este caracterizată de competență, eficiență și productivitate cu accent pe colaborare și orientare spre mediul extern și rezultate.

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport reprezintă o structură academică nouă şi dinamică care îşi propune să acopere cu programe universitare moderne şi de calitate cererea existentă pe piaţa forţei de muncă în domeniul ştiinţelor socio-umane şi al educaţiei fizice şi sportului.

Viziunea

  • păstrarea şi transmiterea valorilor culturale autentice, schimbul de idei bazat pe interculturalitate şi interconfesionalitate;
  • deschiderea către ideile novatoare;
  • să asigure nevoia crescândă de specialişti pregătiţi la cel mai  înalt nivel în domenii de maximă importanţă pentru afirmarea României pe plan european şi internaţional.

Misiunea

  • să ofere studenților săi acele specializări solicitate pe piața forței de muncă;
  • să dezvolte cercetarea ştiinţifică de înalt nivel.