Consiliul Facultaţii

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE PSIHO-SOCIO-UMANE

Director: Conf.univ.dr. Speranța Milancovici

Membri: Lect.univ.dr. Oana Matei

                 Lect.univ.dr. Irina Pop

                 Studentă Silvia Plămădeală

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE

Director: Prof.univ.dr. Vanda Stan

Membri: Conf.univ.dr. Stăncuța Dima-Laza

                Student Alexandra Negrau

DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Director: Prof.univ.dr. Mirela Dan

                 Conf.univ.dr. Francisc Schimdt

                 Student Bogdan Gliguța