Centrul de Studii Iudaice

Adresa: Str. Tribunul Dobra, nr. 10, Arad

La sfârşitul lunii martie a anului 2004, s-a deschis Centrul de Studii Iudaice parte componentă a Institutului de Studii şi Cercetări “Vasile Goldiş”.

Necesitatea înfiinţării la Arad a unui Centru de Studii Iudaice a devenit o prioritate a comunităţii academice arădene – în special a celei care gravitează în jurul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, urmare a mutaţiilor importante care se produc la nivelul mentalităţilor colective în epoca de strictă contemporaneitate. În concordanţă cu cele mai recente concepţii filozofice şi istorice s-a produs o nouă joncţiune între iudaism şi creştinism; istoria contemporană a fost obligată, prin noile cunoştinţe şi orientări, să renunţe la unele prejudecăţi de milenii, trecând la recunoaşterea amplitudinii istoriei poporului evreu. Evreii l-au preluat pe Isus, ca pe cel care ieşit din rândurile lor, a venit cu un mesaj pentru evrei. Marile Biserici ale lumii contemporane (ortodoxă, catolică, protestantă) şi-l asumă pe Isus evreul, expresie a grandioasei culturi a Israelului. Investigaţia istorică susţinută a Bibliei se impune pentru o înţelegere mai profundă a acesteia. Este un semnal clar al trecerii de la interculturalitate la multiculturalitate.

Iniţiativa înfiinţării acestui Centru vine şi în întâmpinarea tendinţelor manifeste la nivelul Ministerului Educaţiei, care sprijină cercetările axate pe unele probleme cruciale ale istoriei contemporane, cum este de exemplu studiul Holocaustului.

Deschiderea Centrului de Studii Iudaice de la Arad, primul de pe lângă o instituţie privată de învăţământ, s-a bucurat de prezenţa Excelenţei sale RODICA RADIAN GORDON, ambasadorul statului Israel în România, a rectorului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, profesor univ. dr. AUREL ARDELEAN, precum și a reprezentanților autorităților locale. Festivitatea a fost onorată de  preşedinţii Comunităţilor evreieşti din zona de Vest a ţării în frunte cu ing. Ionel Schlesinger preşedintele Comunităţii din Arad, prof. univ. dr. Liviu Rotman (Universitatea din Tel Aviv), reprezentanţi de marcă din conducerea Universităţii, cadre didactice şi studenţi.

Deschiderea Centrului de Studii Iudaice este un prim pas în direcţia reevaluării culturii iudaice. Chiar dacă în România de astăzi numărul evreilor a scăzut drastic (după ultimul recensământ populaţia evreiască reprezintă doar 0,04% din populaţia ţării), valoarea culturală a activităţilor comunităţilor din România este indiscutabilă; dacă mai adăugăm zbuciumata istorie multimilenară a poporului evreu, valoarea de excepţie a realizărilor individuale ale unor remarcabili membri ai etniei pe tărâm ştiinţific, „zona fierbinte ” care este încă şi la ora aceasta Orientul Apropiat, avem o imagine relativ completă, dar deocamdată încă palidă a ceea ce reprezintă iudaismul în societatea contemporană.

Director centru,
Prof. univ. dr. MARIUS GREC

 

Galerie Foto