Mariana Cismaşiu

Fost inspector şcolar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat

nophotoEducaţia este un fenomen complex format dintr-un ansamblu de măsuri, aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale tinerilor (oamenilor). Educaţia este un sistem de bunuri educaţionale care servesc nevoilor umane. Cererea de bunuri şi servicii din acest domeniu este dependentă de intensitatea motivaţiei consumatorilor.

În calitate de absolvent de studii superioare a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, am observat că în cadrul acestei Universităţi aceste lucruri se întâmplă. Comportamentul post consum se apreciază prin estimarea indicelui de satisfacţie. Adică, absolvenţii unei instituţii de învăţământ sunt în măsură să facă aprecieri dacă aşteptările lor au fost satisfăcute în decursul anilor de studii şi ce nu a corespuns cu aceste aşteptări ale sale.

Evaluarea calităţii o fac consumatorii, după realizarea prestaţiilor educaţionale. Ei cumpără actul educaţional înainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau în considerare şi informaţiile existente până la acea dată despre o anumită instituţie de învăţământ, dar adevărata valoare se stabileşte la sfârşitul şcolarizării, în funcţie de performanţele de care sunt capabili absolvenţii instituţiei de învăţământ respective.

Serviciul educaţional odată evaluat, va determina o afluenţă mai mică sau mai mare de “clienţi”. Serviciul în munca educativă reprezintă orice activitate care oferă beneficii şi are loc în momentul interacţiunii dintre prestator şi cumpărător. Corpul academic al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad satisface nevoile consumatorilor de educaţie prin maniera de relaționare, interacțiune și comunicare între educatori și beneficiari, prin managementul activităţilor de predare-învățare și prin gradul de aderență a cadrelor didactice la cultura și misiunea instituției în care își desfăşoară activitatea.

Cu alte cuvinte, marketingul educaţional al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad implică o activitate umană sau un sistem de activităţi, orientate spre satisfacerea cerinţelor consumatorilor actuali şi potenţiali.
Prin urmare, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad subliniază importanța unei trăsături-cheie ce ar trebui să se afle la baza activității oricărei instituții de învăţământ care se pretinde a fi orientată spre piață, respectiv: orientarea spre client.