Conferința internațională ”Comunicare, cultură, creaţie: noi paradigme ştiinţifice”

Profesorii de la Facultatea de Științe ale Educației împreună cu colegii lor de la Facultatea de Științe Umaniste, din cadrul UVVG, au participat în perioada 3-5 octombrie 2014 la Conferința internațională ”Comunicare, cultură, creaţie: noi paradigme ştiinţifice” Novi Sad, Serbia.
Ca spaţiu ideal pentru desfăşurarea unei conferinţe internaţionale a fost aleasă Voivodina, mai precis oraşul Novi Sad,  unde se cultivă fenomenul de interculturalitate la toate nivelurile şi unde se găseşte cea mai mare concentraţie de limbi şi culturi din Peninsula Balcanică. Implicați în acest proiect au fost mai mulți parteneri: Departamentul de Limba şi Literatura Română din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad, Serbia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Catedra de Slavistică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi şi Fundaţia Europa din Novi Sad.