În prezenţa Excelenţelor Lor, Ambasadorii Israelului şi Braziliei la Bucureşti, Centrul de Studii Iudaice al UVVG a sărbătorit 10 ani de existenţă

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Comunitatea Evreilor din Arad au sărbătorit, în data de 30.04.2014, două evenimente importante ale comunităţii evreieşti: 10 ani de existenţă a Centrului de Studii Iudaice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi 180 de ani de la înfiinţarea Sinagogii Neologe din Arad.
Manifestările ştiinţifice internaţionale au fost onorate, la cel mai înalt nivel, de autorităţile locale, centrale şi diplomatice, precum Ambasadorul Statului Israel în România, Excelenţa Sa, Dan Ben-Eliezer, Ambasadorul Braziliei la Bucureşti, Excelenţa Sa, Raymundo Santos Rocha Magno – Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, deputatul Aurel Vainer, reprezentantul Comunităţii Evreilor în Parlamentul României, prof. George Legmann – important om de cultură brazilian, reprezentatul UVVG în Brazilia, Ionel Schlesinger – preşedintele comunităţii evreieşti din Arad, membri ai comunităţilor evreieşti şi invitaţi din marile centre universitare din România. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost reprezentată de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii – rectorul fondator al UVVG, prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative – directorul Centrului de Studii Iudaice „Acad. Nicolae Cajal”, cadre didactice, studenţi, masteranzi, absolvenţi ALUMNI-UVVG.

Prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, a transmis salutul d-nei prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi a acordat, în numele Comitetului Ştiinţific al Centrului de Studii Iudaice „Acad. Nicolae Cajal”, Excelenţei Sale, Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, Dan Ben-Eliezer şi d-lui deputat Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Diploma de „Prieten al Centrului de Studii Iudaice”.

„Cunosc activitatea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi laboratoarele de cercetare pe care le-am vizitat recent şi mulţumesc Centrului de Studii Iudaice „Acad. Nicolae Cajal” pentru această importantă distincţie”, a precizat Excelenţa Sa, Dan Ben-Eliezer, Ambasadorul Statului Israel în România.

În cadrul evenimentului de o importanţă internaţională s-a prezentat şi un număr special al revistei „Studia Iudaica Aradensis”, dedicat celor 10 ani de existenţă a Centrului de Studii Iudaice şi personalităţii academicianului Nicolae Cajal, care a fost înmânată celor prezenţi la eveniment, iar preşedintele comunităţii evreieşti din Arad, Ionel Schlesinger, a evocat iniţiativa preşedintelui fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, de a înfiinţa Centrul de Studii Iudaice. „Am fost imediat de acord şi am răspuns cu multă plăcere iniţiativei. Centrul s-a născut acum 10 ani şi a avut o activitate fructuoasă şi sperăm că aşa va fi şi în continuare. Doresc să mulţumesc şi domnului decan, conf. univ. dr. Marius Grec pentru activitatea depusă şi pentru buna colaborare existentă între Centru şi comunitatea noastră”.

Deputatul Aurel Vainer, reprezentantul Comunităţii Evreilor în Parlamentul României, a declarat: „Mă bucur foarte mult pentru că, după 10 ani de la înfiinţare, Centrul de Studii Iudaice, care a fost iniţiativa rectorului fondator prof. univ. dr. Aurel Ardelean este şi are o existenţă reală şi sigură, un loc unde se studiază istoria evreilor din România. Îmi amintesc cu plăcere de o întâlnire foarte reuşită cu cercetătorii de la acest Centru, la Reşiţa, la lansarea cărţii intitulată „Domiciliul forţat, formă pregătitoare a soluţiei finale”, scrisă de un supravieţuitor evreu din Reşiţa – Emeric Miki Marosi – în colaborare cu Centrul de Studii Iudaice de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a subliniat: „Cu prilejul împlinirii a 180 de ani de la înfiinţarea Sinagogii Neologe a Comunităţii Evreilor din Arad şi 10 ani de la înfiinţarea Centrului de Studii Iudaice a Universităţii noastre s-a desfăşurat o manifestare ştiinţifică şi o festivitate de premiere, unde Senatul şi Conducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” au acordat Diploma de Excelenţă şi Placheta de Aur – Excelenţei Sale, Dan Ben-Eliezer, Ambasador al Israelului la Bucureşti şi d-lui profesor George Legmann, din Brazilia – Diploma de Onoare şi Placheta de Aur a Universităţii noastre. Sunt distincţii pe care le-am acordat cu mare plăcere, având în vedere că cele două personalităţi au sprijinit întotdeauna activitatea Universităţii noastre şi a Centrului de Studii Iudaice, un puternic centru de cercetare al istoriei evreilor din Arad şi de pretutindeni”.

În semn de înaltă apreciere, prof. George Legmann i-a acordat, în numele Asociaţiei de prietenie braziliano-română din Sao Paulo, d-lui prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, Diploma şi Placheta omagială cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondarea Centrului de Studii Iudaice al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care din luna martie 2014 poartă numele de „Acad. Nicolae Cajal”.

Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu