”Ziua facultății” la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” Arad, reprezentată prin Decan Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuță, sărbătorește  pe 23 martie a. c., ”Ziua facultății”. Cu această ocazie se desfășoară mai multe activități, după cum urmează:

22 Martie 2013

Ora 1000 : Deschiderea festivă – Sala 8

– Înmânarea diplomelor de excelenţă foştilor decani şi prodecani ai Facultăţii.

– Sesiune de comunicări ştiinţifice: “Unitate şi diversitate în educaţie”

– “Cupa Facultăţii” la volei, handbal, tenis, pe terenurile facultăţii

Ora 1130 : Workshop – “Vocaţie şi credinţă” – Sala 6

– participă studenţii, elevii Seminarului Teologic Ortodox Arad, profesori din liceele din județul și municipiul  Arad

Ora 1300-1500 : Workshop – “Consilierea carierei” – Sala 4

– participă studenţi, masteranzi, elevi ai claselor a XII-a de la Colegiul Naţional “Moise Nicoară” şi Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări “Caius Iacob” ARAD

Ora 1300-1500: Workshop – “Tinerii de azi şi nevoia de sens” – Sala 5

– participă studenţi, masteranzi, elevi ai claselor a XII-a de la Colegiul Naţional “Moise Nicoară”, cadre didactice

Ora 1300-1500: Workshop – “Program de intervenţie formativă în vederea educării sociale şi emoţionale a preşcolarilor” – Sala 8

– participă studenţi, masteranzi, elevi ai claselor a XII-a de la Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal”, cadre didactice

Ora 1300-1500: Workshop “Activităţi şi perspective în didactica biologiei”–Sala 7

– participă studenţi, masteranzi, profesori de specialitate din Universitate şi şcolile din municipiul şi judeţul Arad.

Ora 1700: Lansare de carte – Sala 8. Autori: Pătrăuţă Teodor, Maier Roxana, Şarlă Călin Gabriel, Morcan Oana

23 Martie 2013

Ora 900: Stadionul “Gloria” UVVG Arad, întreceri sportive la atletism dotate cu “Cupa Facultăţii” – participă studeţi, masteranzi, elevi, cadre didactice

Ora 1100: Demonstraţii sportive – fitness, Sala de sport de la Liceul De Artă “Sabin Drăgoi” Arad.
Sunt invitate toate cadrele didactice, precum și studenții celorlalte faculități din cadrul UVVG.