IN MEMORIAM ALEXANDRU ROZ (1930-2008)

La 8 decembrie 2008, trecea la cele veşnice distinsul profesor universitar doctor ALEXANDRU ROZ, membru fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiș” şi al Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine, din cadrul universităţii.

Născut la 8 noiembrie 1930, Alexandru Roz şi-a făcut studiile universitare la Facultatea de Istorie a Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj, unde şi-a susţinut în anul 1987 doctoratul sub îndrumarea academicianului Ştefan Pascu. După o bogată activitate ca profesor în învăţământul preuniversitar la şcoli de prestigiu din Arad, director al Liceului „Moise Nicoară” din Arad, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad şi lector universitar la Institutul Politehnic din Timişoara, Facultatea de Subingineri între anii 1974-1977, a făcut parte din grupul de fondatori ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (1990) şi ai Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine în anul 1994. La această facultate a activat  în calitate de cadru didactic (1994-2008) şi decan între anii 1994-2003. Între anii 1990-2004 a fost cancelar general al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, membru al Senatului şi Consiliului Director al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, redactor-şef la Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, redactor-şef la „Tribuna Universităţii” şi director al revistei „Jurnal Studenţesc”.

Activitatea ştiinţifică şi-o începe încă din anii de studenţie şi o continuă ca profesor la catedra liceelor din Arad, a Institutului Politehnic din Timişoara, dar cu deosebire la catedra de istorie a Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine. Neobosit şi talentat cercetător, Alexandru Roz a adus contribuţii notabile la îmbogăţirea istoriografiei româneşti.

A fost distins în mai multe rânduri cu gradaţii de merit în învăţământul preuniversitar, diplome şi medalii ale universităţii şi instituţiilor de cultură din Arad pentru activitatea sa ştiinţifică şi culturală.

La patru ani de la stingerea din viaţă a profesorului universitar doctor Alexandru Roz, comunitatea academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, aduce un pios omagiu unui profesor şi cercetător de excepţie, dar şi un om cu alese calităţi intelectuale şi morale, care a ilustrat cu dăruire, competenţă şi nobleţe spirituală, bogata tradiţie a istoriografiei româneşti.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!