Home

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport reprezintă o structură academică nouă şi dinamică care îşi propune să acopere cu programe universitare moderne şi de calitate cererea existentă pe piaţa forţei de muncă în domeniul ştiinţelor socio-umane şi al educaţiei fizice şi sportului. Principalul obiectiv al facultăţii îl reprezintă racordarea la învăţământul european de cea mai înaltă calitate, în acest sens facultatea urmărind o colaborare strânsă cu cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din spaţiul Uniunii Europene.

Departamentul de Ştiinţe Psiho-Socio-Umane

Programe de studiu: Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Comunicare şi relaţii publice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Istorie, Asistenţă socială (nivel licenţă). Management educaţional, Psihologie clinică şi psihoterapie, Comunicare managerială şi resurse umane, Evaluarea politicilor şi programelor publice europene, Istorie şi civilizaţie europeană (nivel master).
Centre de cercetare: Centrul de intervenţie psihopedagogică şi transdisciplinară „Vasile Goldiş”, Centrul de cercetări sociale, administrative şi de sondare a opiniei publice, Centrul de Studii „Ioan Slavici”, Centrul de Studii Iudaice, Muzeul Memorial Universitar „Vasile Goldiş”, Televiziunea „Goldiş TV).

speranta-milancovici
Conf.univ.dr. Speranta Milancovici 
Director departament
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro

Departamentul de Limbi Moderne

Programe de studiu: Limbi Moderne Aplicate (engleză, franceză, germană) – (nivel licenţă). Limbi moderne aplicate în afaceri, Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (nivel master).
Centre de cercetare: Centrul Internaţional de Testare Lingvistică, British Language Center (Partener Cambridge University), Centrul de Studii Germanice „Friederich Schiller”.

vanda-stan
Prof.univ.dr. Vanda Stan
Director departament
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

Programe de studiu: Educaţie Fizică şi Sportivă (nivel licenţă), Managementul organizatiilor si activitatilor de educatie fizica , sportive si de turism, Kinetoprofilaxie si recuperare fizica (nivel master).
Centre de cercetare: –

Mirela Dan
Prof.univ.dr. Mirela Dan
Director departament
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro